Responsibilities

Bij Like it a Lot staat integriteit hoog in het vaandel. Door als organisatie zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen, kunnen wij onpartijdige en transparante dienstverlening aanbieden.

BSCI
Het BSCI is een initiatief van de in Brussel gevestigde Foreign Trade Association (FTA) en ziet toe op de naleving van maatschappelijk verantwoorde en ethische inkoooppraktijken. Het BSCI zet zich in voor het bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde toeleveringsketen, uitgaande van de arbeidsnormen van de ILO (International Labor Organization). Uiteindelijk doel is certificering volgens normen zoals SA8000 en zo duurzame arbeidsomstandigheden in fabrieken over de hele wereld te bevorderen.

De BSCI-gedragscode richt zich op de volgende aspecten:

  • naleving van arbeidswetten
  • werktijden
  • beloning
  • verbod op kinderarbeid
  • verbod op dwangarbeid en tuchtmaatregelen
  • vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
  • verbod op alle vormen van discriminatie
  • een gezonde en veilige werkplek
  • milieu- en gezondheidsaspecten

REACH
REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf voor risicobeheersing bij het gebruik van de stof, van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet inventariseren en maatregelen moet aanbevelen om die risico’s te beheersen.